Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 GBP

przejdź do koszyka »

Regulamin

Regulamin zakupu biletów na stronie bilecik.co.uk, obowiązujący od dnia 23 lipca 2017 roku

1. Zasady ogólne
Niniejszy regulamin odnosi się wyłącznie do sprzedaży biletów na stronie bilecik.co.uk. Nie łączy się on z regulaminami poszczególnych wydarzeń artystycznych, organizatorów oraz sprzedawców bezpośrednich. Każdy Klient, przed zakupem biletów w Serwisie, zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszym regulaminem. Uwaga: dystrybucja biletów prowadzona jest wyłącznie przez ORGANIZATORA WYDARZENIA.

Adresy poczty elektronicznej:

  • Rezerwacja oraz zapytania dotyczące zamówień:
  • Zamówienia grupowe:
  • Osoby niepełnosprawne:
  • Współpraca:
  • Serwis telefoniczny:


2. Procedura zawierania umów i dokonywania zakupów
Bilety sprzedawane są nie tylko za pośrednictwem serwisu transakcyjnego bilecik.co.uk.  W ściśle określonych przypadkach, sprzedaż może być również prowadzona telefonicznie, bądź w innych serwisach.
Bilety zakupione w serwisie bilecik.co.uk bądź w innym punkcie sprzedaży uważa się za sprzedany, w momencie gdy Klient dokona niezbędnych płatności.
Uwaga! Zarówno w czasie zakupu jak i płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych, zaksięgowanie wpłaty może być niemożliwe, a w efekcie transakcja może zostać anulowana.

3. Zakup biletów za pośrednictwem serwisu bilecik.co.uk
Aby zakupić bilet/bilety na stronie bilecik.co.uk, Klient musi wybrać interesującego wydarzenie, dostępne w ofercie serwisu, następnie wybrać kategorię oraz rodzaj biletu/biletów, następnie zaznaczyć (jeśli to możliwe) miejsce w sali, w której wydarzenie się odbywa bądź wybrać liczbę miejsc, jeżeli obiekt nie ma pakietów numerowanych. Końcowo Klient musi wypełnić formularz, podając wyłącznie prawdziwe dane osobowe, wybrać metodę oraz opcję dostawy biletów i opłacić zamówienie.

Klient może zdecydować się na płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego. W tym przypadku musi on kliknąć pole: „Potwierdzam zakup i płacę”/”Confirm and pay”, pod którym również będzie znajdować się krótka adnotacja o zawiązaniu umowy na odległość i rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie kulturalne. Po naciśnięciu tego pola, Klient dostanie na podany w procesie rezerwacji adres e-mail wiadomość z informacjami wstępnymi. Dopiero po realizacji przelewu, zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości e-mail oraz zaksięgowaniu środków na koncie, Klient otrzyma wiadomość o dokonaniu płatności. Jeżeli Klient wybrał tzn. bilet elektroniczny, dostanie go on w wiadomości e-mail w postaci załącznika bądź specjalnego linku. Uwaga: bilet ten należy wydrukować! Jeżeli Klient wybrał wysyłkę kurierem bądź pocztą, musi on oczekiwać na przesyłkę.

Klient może zdecydować się również na płatność kartą bądź systemem Pay Pal. W tym przypadku musi on kliknąć pole: „Potwierdzam zakup i płacę”/”Confirm and pay”, pod którym również będzie znajdować się krótka adnotacja o zawiązaniu umowy na odległość i rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie kulturalne. Po naciśnięciu tego pola, Klient zostanie przekierowany na stronę płatności. Po jej dokonaniu, Klient otrzyma na podane w procesie rezerwacji adres email, informację o realizacji płatności, potwierdzenie rezerwacji biletów, a także (jeśli zaznaczył taką opcję) bilet w formie elektronicznej – w postaci linku lub załącznika.  Uwaga: bilet ten należy wydrukować! Jeżeli Klient wybrał wysyłkę kurierem bądź pocztą, musi on oczekiwać na przesyłkę.

Rezerwacje biletu w serwisie bilecik.co.uk uznaje się za dokonaną, w momencie gdy na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji, zostanie wysłane potwierdzenie zarejestrowania płatności.
Klient, który zdecydował się dokonać płatności przelewem tradycyjnym, dostanie potwierdzenie zarejestrowania płatności w systemie dopiero po weryfikacji zgodności literowego kodu/numery rezerwacji, otrzymanego na końcu procesu rezerwacji biletów, podanego przez Klienta podczas płatności.

Klient, który zdecydował się dokonać płatności przez pay pal bądź kartą, dostanie potwierdzenie zarejestrowania płatności w systemie dopiero po zarejestrowaniu płatności przez firmę zewnętrzną.
W razie problemów z rezerwacją bądź płatnością, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mai: tim.karmalive@hotmail.com lub pod numerem telefonu:.07572043281

4. Zakup biletów za pośrednictwem serwisu telefonicznego
Klient w określonych przypadkach może wybrać bilet z oferty serwisu bilecik.co.uk i zgłosić chęć jego rezerwacji pod numerem telefonu:. Tak jak w przypadku rezerwacji za pośrednictwem serwisu, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania rezerwacji oraz kod przelewu, na podany w czasie procesu rezerwacji adres e-mail. Wszystkie dane, niezbędne do dokonania opłaty, podane są w wiadomości e-mail – potwierdzeniu rezerwacji. Serwis bilecik.co.uk pod żadnym pozorem nie odpowiada za skutki wprowadzenia złych danych kontaktowych czy też przesłania pieniędzy na one konto bankowe, a także za niedokonanie wpłaty w terminie.

5. Zamówienia grupowe
Zamówienia grupowe dotyczą rezerwacji biletów dla grup powyżej 10 osób realizowane są przez specjalny dział. Aby złożyć zamówienie grupowe, należy wypełnić specjalny formularz: , następnie skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: lub telefoniczną pod numerem: .

6. Bilety i Vouchery
Zasady ogólne: Bilet zakupiony w serwisie bilecik.co.uk stanowi dokument, uprawniający Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został wystawiony. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu. Jeden bilet uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko jedną osobę. Zależnie od rodzaju wydarzenia, wyróżnia się bilety imienne oraz bilety na okaziciela. Bilet imienny uprawnia do wejścia na wydarzenie tylko tą osobę, której imię i nazwisko zawarte jest na bilecie. W momencie wejścia na wydarzenie bilet podlega weryfikacji. Klient nie ma możliwości wykorzystania biletu dwukrotnie. Zabrania się kserowania, skanowania, kopiowania oraz powielanie biletu w inny sposób – grozi to utratą ważności.

Klient zobowiązany jest do pilnowania biletu. W razie jego zagubienia bądź kradzieży, serwis bilecik.co.uk nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Bilety nie powinny być narażone na negatywne działanie warunków atmosferycznych.
Po zakupie Klient winien zweryfikować zgodność biletu z treścią złożonego zamówienia. Jeżeli bilet jest niezgodny z treścią zamówienia, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielom serwisu. Błędy w treści biletów mogą skutkować odmową uczestnictwa w danym wydarzeniu.

Bilety, które uległy zniszczeniu, w efekcie czego weryfikacja kodu jest niemożliwa, tracą swoją ważność.
Bilet uprawnia Klienta do uczestnictwa w wydarzeniu w miejscy wskazanym w jego treści. Organizator wydarzenia może zmienić pierwotnie zamówione miejsce na inne przed oraz w trakcie trwania wydarzenia.
Bilecik.co.uk zastrzega siebie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, przy zakupie większej ilości biletów przez jedną osobę, dotyczących konkretnego wydarzenia. Liczba ta jest zawsze podane na pierwszej stronie dokumentu zakupu oraz weryfikowana przy transakcji. Polityka ta jest niezbędna w celu wyeliminowania nieuczciwych praktyk, w zakresie dystrybucji biletów. Ograniczenia ilościowe mogą dotyczyć zarówno jednostki, jak i środka płatniczego. Bilety zakupione powyżej danego limitu, mogą zostać anulowane. Bilety mogą być również sprzedawane z pewnymi określonymi wcześniej zastrzeżeniami, dotyczącymi wstępu bądź wykorzystania – np. minimalny wiek.
Zabrania się zakupu biletów w celu późniejszej odsprzedaży z zyskiem – grozi konsekwencjami prawnymi. Ponadto, w ściśle określonych przypadkach odsprzedaży bądź przekazania na poszczególne wydarzenia, zabronić może sam organizator.

Biletu nie można łączyć z innymi usługami, w tym usługami hotelarskimi, turystycznymi, w zakresie zakwaterowania, a także innymi towarami i produktami, tworzącymi tzn. pakiet. Wyjątek stanowi pisemna zgoda wyrażona przez przedstawicieli serwisu bilecik.co.uk bądź organizatora wydarzenia.

Organizator wydarzenia, zgodnie z regulaminem tego wydarzenia, może podjąć decyzję o jego odwołaniu, zwrocie pieniędzy z tytułu odwołania, zmiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu. Bilecik.co.uk jest wyłącznie pośrednikiem, a więc nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec posiadacza biletu za decyzje podjęte przez Organizatora, wynikłe z regulaminu wydarzenia.

7. Ceny/kategorie cenowe
Każdy bilet przeznaczony do zakupu, dostępny w serwisie bilecik.co.uk posiada określoną cenę. W przypadku niektórych wydarzeń możliwy jest zakup biletów ulgowych bądź pakietów specjalnych np. 3+1 (kup cztery bilety zapłać za trzy), 2+2 (kup cztery bilety, za dwa zapłać cenę ulgową) etc. O udostępnieniu takich biletów decyduje organizator wydarzenia, nie zaś pośrednik. Organizator decyduje także o cenach tradycyjnych biletów na wydarzenie kulturalne, a także przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej – bilecik.co.uk jest wyłącznie pośrednikiem sprzedaży.

Pula biletów  może być zarówno zwiększana jak i zmniejszana. Zaleca się, aby Klient na bieżąco śledził aktualną ofertę serwisu.
Ceny biletów w każdej chwili mogą ulec zmianie, nawet w trakcie trwania ich sprzedaży. Bilecik.co.uk nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za zmianę ceny biletów w przypadku anulowania transakcji, wpłaty należności po terminie, niepotwierdzenia przez system płatności elektronicznych uiszczenia płatności etc. Może zdarzyć się, że Klient nie będzie mógł zakupić bilety w pierwotnej cenie np. gdy ich cena wzrośnie bądź dostępne będą tylko bilety droższe.
Serwis bilecik.co.uk dokłada wszelkich starań, aby ceny oferowanych biletów nie różniły się od cen biletów dostępnych u organizatora danego wydarzenia kulturalnego. Jednakże, jako że serwis korzysta z dodatkowych usług np. systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny biletów w serwisie oraz poszczególnych punktach sprzedaży mogą być nieznacznie wyższe, aniżeli ceny u organizatorów. Wszelkie dopłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z płynnym funkcjonowaniem serwisu. Brak zgody na tą dopłatę, po opłaceniu rezerwacji, a więc zakupie biletu, nie stanowi żadnej podstawy do reklamacji czy anulowania rezerwacji.
Klient, który zobowiązuje się dokonać niegotówkowej zapłaty za bilet, musi liczyć się z tzn. opłatą transakcyjną, doliczoną do ceny zakupu. O jej wysokości, Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu bilety na wydarzenie kulturalne.

Klient, który dokonuje zakupu za pośrednictwem serwisu Internetowego bądź telefonicznego, musi liczyć się z tzn. opłatą serwisową. Service Charge wyraża się w danym procencie całkowitej ceny zakupu biletu na wydarzenie kulturalne. Zarówno o wysokości opłaty serwisowej jak i całkowitej cenie zakupu, Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu biletu na dane wydarzanie kulturalne.

8. Kody rabatowe
System sprzedaży biletów  udostępnia swoim Klientom kody rabatowe o określonych nominałach. Kody te wpływają zarówno na cenę brutto biletu jak i cenę brutto całego zamówienia. W zależności od konkretnego kodu bądź wydarzenia, którego dotyczy, maksymalna liczba biletów, w przypadku których można zastosować kody rabatowe jest ograniczona. Kody rabatowe są ważne terminowo – w określone dni bądź nieterminowo – przez cały okres sprzedaży. Mogą one dotyczyć grupy wydarzeń lub ściśle określonego wydarzenia.
Każdy kod rabatowy składa się z kombinacji liter, cyfr oraz znaków. O ich wprowadzeniu i warunkach obowiązywania decyduje wyłącznie organizator wydarzenia. Kody rabatowe mogą być publikowane za pośrednictwem wszystkich środków, stosowanych przez serwis – w mediach, mediach społecznościowych, w newsletterach, na stronie serwisu bilecik.co.uk, a także w materiałach organizatora.

9. Bilet elektroniczny
Po rezerwacji i dokonaniu płatności, Klient odbiera bilet w formie elektronicznej tj. dostaje na podany w czasie rezerwacji adres e-mail bilet w postaci załącznika bądź specjalnego linku, który musi następnie wydrukować we własnym zakresie. Bilet winien być drukowany na zwykłym, białym papierze w formacie A4. Wszystkie kody powinny być widoczne, w innym przypadku bilet może być nieważny. Jeden bilet uprawnia do wejścia na ściśle określone wydarzenie kulturalne tylko jedną osobę. Bilecik.co.uk nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z zakupionego biletu np. jego powielanie.

10. Płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego
Klient, który zdecyduje się zapłacić za zamówienie za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, winien przystąpić do jego realizacji jak najszybciej. Zaksięgowanie wpłaty na rachunku bilecik.co.uk musi wystąpić maksymalnie do 72 h od momenty wykonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana, zaś bilety wrócą do ogólnej puli biletów przeznaczonych do sprzedaży. Serwis bilecik.co.uk nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ceny biletu w momencie anulowania rezerwacji.

11. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu bilecik.co.uk
Telefonicznie: 07572043281
Mailowo: bilecikuk@hotmail.com

 

Biuro Obsługi Klienta czynne jest w dni robocze od 10: 00 do 18:00. Godziny te mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem serwisu bilecik.co.uk.
Koszt połączenia zgodny jest z taryfą Klienta.

12. Faktura  Klient, który chce dostać wraz z biletem fakturę VAT, zobowiązany jest do zaznaczenia odpowiedniej rubryki na karcie rezerwacji biletów. Faktura VAT wysyłana jest listem elektronicznym, na adres podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Jeżeli Klient ma takie życzenie, może otrzymać fakturę VAT w formie elektronicznej. W takim przypadku faktura VAT wysyłana jest na e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji.

13. Wstęp i uczestnictwo
W przypadku, gdy Klient dopuści się naruszenia postanowień oraz warunków wydarzenia bądź warunków ustalonych przez organizatora, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą odmówić mu wstępu na teren, na którym odbywa się dane wydarzenia. Ponadto, zarządca, właściciel obiektu bądź sam organizator mogą przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia względem Klientów.
Klient zobowiązany jest do względnej terminowości. W przypadku spóźnienia zarządca, właściciel bądź organizator dołoży wszelkich starań, aby Klient wszedł na wydarzenie w czasie przerwy. Należy wziąć pod uwagę, że w ściśle określonych przypadkach nie będzie to możliwe.

Zabrania się używania na danym wydarzeniu sprzętu fotograficznego oraz nagrywającego chyba, że organizator zezwoli inaczej. Ponadto zabrania się używania gadżetów takich jak: pióro laserowe oraz telefon komórkowy. Na teren, na którym odbywa się wydarzenie nie można wchodzić ze zwierzętami, wyjątek stanowi pies przewodnik. Nie wolno również wchodzić na teren wydarzenia z własnymi artykułami spożywczymi oraz napojami chyba, ze organizator zezwoli inaczej.
Przed dokonaniem zakupu biletów w serwisie bilecik.co.uk, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia efektów specjalnych – dźwiękowych, audiowizualnych, świetlnych oraz pirotechnicznych.

14. Zwroty
Zwrot biletów możliwy jest tylko wtedy, gdy zezwoli na to regulamin organizatora
W przypadku zwrotu biletów, bilecik.co.uk zobowiązują się do zwrotu na rzecz Klienta ceny za bilet, w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez organizatora.
W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany jego daty bądź godziny, nasz serwis dołoży wszelkich starań, aby przekazać tą informacje Klientowi.

15. Zwrot w przypadku odwołania wydarzenia
Aby dokonać zwrotu biletu zakupionego w serwisie bilecik.co.uk, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Niezbędne jest posiadanie numeru rezerwacji. W przypadku płatności przelewem, środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego wykonana została płatność za bilet. Klient może wyrazić chęć przelania środków na inny rachunek – o tym fakcie musi powiadomić konsultanta. W przypadku płatności kartą płatnicza, środku zostaną zwrócone na rachunek karty, za pomocą, której dokonano płatności za bilet. Klient otrzyma wiadomości e-mail o przekazaniu środków pieniężnych do zwrotu.

16. Inne zwroty
Zwrot biletów w innych przypadkach, aniżeli powyżej, możliwy jest tylko wtedy, gdy zezwala na to regulamin organizatora danego wydarzenia. Uwaga! Większość organizatorów wydarzeń nie wyraża zgody na zwrot zakupionych wcześniej biletów.

17. Odpowiedzialność
Bilecik.co.uk nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za zamówione przez niego dodatkowe usługi, w tym usługi turystyczne, hotelarskie i związane z zakwaterowaniem.
Bilecik.co.uk nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta za wystąpienie zdarzeń losowych, w tym wojny, powstania, rozruchów, zamieszek, ataków terrorystycznych, pożarów, wybuchów, powodzi, kradzieży, ataków cybernetycznych, strajków, warunków atmosferycznych, wymogów wynikających z obronności kraju, aktów i regulacji rządowych etc.


Regulamin obowiązuje od dnia 23 lipca 2017 roku.

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe